ALGEMENE VOORWAARDEN CAKE FOR BUSINESS

ADDENDUM

Dit addendum betreft de algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) die werden aangegaan tussen enerzijds Cake NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hendrik Van Veldekesingel 150/23, 3500 Hasselt (België), ingeschreven in het  register van rechtspersonen (RPR) van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0723.581.891 (“Cake”) en anderzijds de partner, die een rechtspersoon is die inschrijft op de Producten en Diensten van Cake onder de Algemene voorwaarden (de “Partner”), hieronder gezamenlijk aangeduid als de Partijen en individueel als een Partij.

Alle termen en bepalingen in dit Addendum dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de termen en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden voorzien dat Cake de naam, het logo, het grafisch symbool en/of handelsmerk van de Partner niet zal gebruiken voor promotionele doeleinden op haar website en/of in promotie-, reclame-, instructie- of referentiemateriaal, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partner.

Door ondertekening van dit document geeft de Partner schriftelijke toestemming voor het gebruik van zijn handelsnaam, logo, grafisch symbool en handelsmerk voor advertentie- en communicatiedoeleinden in de verschillende advertentie- en communicatiekanalen van Cake en van de betalingsinstellingen en banken via dewelke Cake haar consumentendiensten aanbiedt aan haar Gebruikers. Zulke advertentie- en communicatiekanalen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, nieuwsbrieven, email, online interfaces (met inbegrip van mobiele applicaties, websites en social media kanalen) en communicatie in fysieke servicepunten (met inbegrip van bankkantoren, digitale schermen en bankautomaten).