Algemene Voorwaarden

Ofwel: de kleine lettertjes 👀

Hoi, leuk je te leren kennen! 👋

Eerst even dit:

Als we “wij”, “we”, “ons” of “onze” gebruiken in deze algemene voorwaarden, bedoelen we daarmee Cake (zie hieronder) en/of de medewerkers van Cake.

Als we “jij”, “je” of “jouw” gebruiken, bedoelen we daarmee elke gebruiker die onze App (zie hierna) heeft gedownload. Het is niet dat we onbeleefd willen zijn, maar we denken dat het aangenamer is als we elkaar tutoyeren en “u” daarmee achterwege laten. Dit maakt de communicatie eenvoudiger en toegankelijker.

Als we “App” gebruiken, bedoelen we daarmee de app van Cake.

Als we “Data” gebruiken, bedoelen we daarmee alle persoonsgegevens over jou die zichtbaar zijn in de App en alle persoonsgegevens die je ons hebt bezorgd en alle persoonsgegevens die wij daaraan koppelen. Deze Data zijn belangrijk, reden waarom we ook een Privacy Policy hebben opgesteld, waarin je o.a. kan  lezen welke Data we bewaren, verwerken en wat we daarmee doen. 

Als we “bankrekening” schrijven, bedoelen we een betaalrekening of een bankrekening bij een betalingsinstelling of kredietinstelling. 

Dit document beschrijft hoe wij omgaan met de gebruikers van onze App. Dat noemen we de “Algemene Voorwaarden”. In feite is dat een officieel woord voor de afspraken die we met elkaar maken. Normaal gezien zijn algemene voorwaarden saai en haast onleesbaar voor een normaal persoon zonder advocatendiploma. Maar omdat wij zelf geen saaie mensen zijn, willen we dit document leesbaar maken. Geniet dus van deze Algemene Voorwaarden. 

Je kan dit document altijd terugvinden in onze App en op onze website (www.cake.app). 

We vallen meteen met de deur in huis. Gebruiken is toestemmen. Door onze App te gebruiken ga je akkoord met alles wat hierin staat. Maar dan ook echt met alles. Als je niet akkoord gaat met wat hierin staat, mag je onze App niet gebruiken en moet je deze afsluiten. Dat lijkt ons een duidelijke, maar faire regel.

Zullen we er in vliegen?

Yves Bovin
Head of legal affairs, Cake

Snelle antwoorden 

Vooraleer we in de kleine details gaan, bieden we hier een snel en gemakkelijk overzicht van de meest belangrijke onderdelen van onze Algemene Voorwaarden. Je kan op de linken klikken om meer te weten te komen, of simpelweg het volledig document onder de snelle antwoorden lezen. 👍

Is Cake een bank?NEE
Kan ik jullie bellen?NEE
Sturen jullie mij berichten?JA
Zal de koppeling tussen de Cake app en mijn bankrekening voor altijd blijven bestaan?NEE
Is de Cake app gratis?JA
Kan ik geld verdienen met Cake?JA
Is het de bedoeling dat ik een zakelijke bankrekening aan de Cake app koppel?NEE
Geven jullie een garantie van 100% dat de app altijd zal werken zoals verwacht?NEE
Hebben jullie controles om te voorkomen dat de Cake app wordt gebruikt om geld wit te wassen?JA
Zijn jullie lid van een ombudsdienst?JA

Wie zijn wij? 

Cake is een betalingsinstelling volgens de Belgische wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld.

Voor alle duidelijkheid en om geen misverstanden te laten ontstaan: wij zijn geen bank, maar vallen wel onder toezicht van de Nationale Bank van België. Volgens de Europese regelgeving kunnen we onze diensten ook aanbieden in andere landen van de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Aangezien we snel willen groeien en niet elke week onze Algemene Voorwaarden willen aanpassen door landen toe te voegen, kan je op onze website de lijst met landen van de EU en de EER terugvinden waarin we actief zijn en waarin  we ook actief mogen zijn 

En wie zijn we nu echt?

Cake NV is een Belgische naamloze vennootschap met als maatschappelijke zetel: Hendrik Van Veldekesingel 150/23, 3500 Hasselt, België.

Ons BTW-nr. is BE 0723.581.891 (“Cake”).

Onze website is www.cake.app.

Onze toezichthouder is de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel. 

Hallo?

Je kan ons niet bereiken via ouderwetse communicatie systemen zoals e-mail, post, fax, vliegend gevogelte, telegram, rooksignalen of dergelijke. Al onze officiële communicatie gebeurt via de contact-functie in onze App. Onze App is de meest veilige manier van communiceren met elkaar. Een leuk kaartje vanuit je vakantieplaats sturen met de post kan nog net, maar alle andere zaken verwachten we via de App.

We antwoorden dus ook enkel op vragen die je ons via de App stelt. In uitzonderlijke gevallen kunnen we op tweets of opmerkingen op fora of andere social media reageren, maar we beloven niet dat we dat altijd zullen doen.  

Coole tips

Heb je coole tips of feedback over onze App? Laat het ons weten via de contactfunctie in de App. Misschien vinden wij je tip of feedback zo interessant dat we deze gebruiken in één van de volgende releases. Hou er rekening mee dat het doorgeven van tips of feedback meteen inhoudt dat je ons de toestemming geeft om jouw idee te gebruiken in een van de volgende releases zonder dat we jou hiervoor een vergoeding moeten betalen.

Om jouw inbreng te verwerken maken we gebruik van feedback software genaamd UserVoice. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze software onderworpen is aan de eigen voorwaarden en het privacybeleid van UserVoice.

Nice to meet you

Wij vallen onder Europese financiële regelgeving. Daarom moeten we weten wie je bent. Dat betekent dat we je allerlei vragen stellen bij de registratie van de App. Zonder deze gegevens kunnen we jammer genoeg niet verder. Geef alsjeblieft waarheidsgetrouwe antwoorden.   

Wat wij vragen is afhankelijk van wat je wil doen bij ons. Bij het opvragen van je Rewards (zie verder) of het verrichten van betalingsinitiatiediensten (zie verder), vragen wij een kopie van jouw identiteitskaart of paspoort. Zonder deze gegevens kunnen we deze diensten niet aanbieden. Zorg ervoor dat je een scan van jouw identiteitskaart of paspoort aan ons bezorgt en niet dat van iemand anders. Dit zou anders identiteitsfraude zijn waarvoor je strafrechtelijk vervolgd kan worden. 

Het is ook belangrijk dat je ons een geldig document bezorgt dat nog niet vervallen is. Bij het vervallen van dit document, willen we je vragen om ons een kopie te bezorgen van jouw nieuwe identiteitskaart of paspoort. De App zal je dat ook wel vragen. Zonder nieuw document kunnen we onze dienstverlening niet verder aanbieden.

Do you speak … ?

Onze App staat in elke taal van het land waar we onze App uitrollen. Wij spreken echter alleen maar Nederlands of Engels en jammer genoeg geen Duits, Frans, Italiaans, Litouws, Punjabi of een andere taal. Je kan ons dus alleen maar vragen stellen in het Nederlands of het Engels. Lukt dat niet? Probeer Google Translate. Meestal kom je er dan wel uit. 

Berichten

Af en toe sturen we je berichten via de interne communicatie van de App. Dat kan een melding zijn in de App maar ook een pushbericht naar je smartphone. Die meldingen kunnen allerlei meldingen zijn: commerciële acties, extra Reward-acties of gewoon een bericht om je een gelukkige verjaardag te wensen. Indien je niet graag pushberichten ontvangt, kan je dat steeds uitschakelen op je smartphone. Weet wel dat je dan interessante acties kan mislopen.  

Onze dienstverlening

Welke diensten bieden we aan? 

Officieel gaat het om de volgende diensten: rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten. Tja, onze excuses, wij hebben die termen niet uitgevonden en daarom willen we ze wel even uitleggen.

Rekeninginformatiediensten

Artikel 2, °6 van de wet van 11 maart 2018 definieert een rekeninginformatiedienst als volgt:  

“een online dienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over één of meer betaalrekeningen die de betalingsdienstgebruiker bij een andere betalingsdienstaanbieder of bij meer dan één betalingsdienstaanbieder aanhoudt.”

Waarschijnlijk ben je hier niet veel mee, daarom nog een woordje uitleg. 

Je kan in onze App jouw bankrekeningen koppelen. Dit doe je door de instructies te volgen in de App. Eenmaal je bankrekening gekoppeld is aan onze App, kan je die bankrekening in onze App zien. En met zien bedoelen we niet alleen het saldo, maar ook al jouw transacties uit het verleden. Hoe ver in het verleden je kan zien, hangt af van jouw bank. Daar kunnen wij niets aan veranderen. 

Al die informatie over je rekening en al die transacties die je in onze App kan zien, noemen we rekeninginformatie. 

Wat ben je er nu mee dat je die zaken in onze App kan zien? Welnu, als jij die rekeninginformatie kan zien, kunnen wij die ook zien. En met wij bedoelen we dan onze software. Onze software gaat jouw inkomsten en uitgaven analyseren en gaat jou proberen te helpen. We gaan je bijvoorbeeld proberen te vertellen waar je meer of net minder geld aan uitgeeft vergeleken met anderen, hoe je kan besparen en zelfs hoe je extra geld kan verdienen. 

We hebben hier zelfs een sjiek woord voor: PFM oftewel Personal Financial Management ofwel persoonlijk financieel beheer. Eigenlijk komt het neer op een digitale financiële butler die jou helpt met je budget. 

Weet ook dat als je meerdere rekeningen koppelt aan onze App, dat we ons PFM-model over al deze rekeningen laten lopen. We tellen dus je inkomsten en uitgaven van al deze rekeningen samen en geven je een geconsolideerd overzicht alsof het allemaal over één rekening loopt. Cool hé?   

Hou er wel rekening mee dat we jouw eventuele financiële moeilijkheden niet kunnen oplossen. Als je meer uitgeeft dan je ontvangt, dan ben je niet goed bezig. Wij kunnen je een overzicht bezorgen van je uitgaven en inkomsten en tips geven om te besparen, maar wij kunnen jouw financiële zaken niet in jouw plaats beheren. Dat moet je zelf doen. Het is dan ook normaal dat je ons nooit verantwoordelijk kan stellen en zeker geen schadevergoeding kan vragen voor adviezen of overzichten die wij jou geven.  

Betalingsinitiatiediensten

Ook hier eerst de officiële uitleg: 

Artikel 2, 5° van de wet van 11 maart 2018 definieert betalingsinitiatie als volgt: 

“een dienst voor het initiëren van een betalingsopdracht, op verzoek van de betalingsdienstgebruiker, om een betaalrekening te debiteren die door die gebruiker bij een andere betalingsdienstaanbieder wordt aangehouden, en om een andere betaalrekening te crediteren”.

En dan nu de uitleg in verstaanbare taal. 

Via onze App kan je betalingen verrichten naar andere rekeningen vanuit jouw bankrekening die gekoppeld is aan onze App. Dat gaat via een zogenaamde betalingsinitiatie. Je stuurt een initiatie via onze App en wij sturen dat door naar jouw bank. Die voert de verrichting uit. Wat denk je daarvan? 

Je hoeft dus niet meer naar de app van je bank te gaan. Je kan gewoon met onze App betalingen uitvoeren met alle bankrekeningen die je aan onze App hebt gekoppeld. 

Uiteraard sturen we enkel betalingsaanvragen door naar jouw bank nadat jij dat hebt aangegeven in onze App. De overschrijving is jouw verantwoordelijkheid. Je kan ons dus nooit verantwoordelijk stellen voor een betaling die jij hebt doorgegeven in onze App. Ook al heb je daar achteraf spijt van. Doorgegeven is doorgegeven…   

Ook de automatische betalingen die je hebt ingesteld, blijven we uitvoeren tot je deze stopzet of tot de koppeling is verlopen (zie verder).  

Hou er rekening mee dat wij dezelfde betalingslimieten gebruiken als jouw bank. Indien je meer geld wil overschrijven dan toegelaten door jouw bank, zal dat niet lukken via onze App. 

We gebruiken zeer hoge veiligheidsstandaarden voor dergelijke betalingsinitiaties. We werken daarvoor samen met gespecialiseerde bedrijven die bijna niets anders doen dan koppelingen maken tussen ons en jouw bank. Ook die bedrijven staan onder streng toezicht opdat er niets kan mislopen. Deze bedrijven noemen we PSD2 Aggregatoren. Op onze website kan je een lijst terugvinden van de Aggregatoren waarmee we samenwerken. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden, ga je automatisch ook akkoord met de voorwaarden van deze Aggregatoren. Je kan die voorwaarden ook terugvinden op onze website. 

PSD2: wasda? 

Wij maken gebruik van de Europese PSD2-regelgeving. Dat is wetgeving die ervoor zorgt dat Europese consumenten hun bank kunnen verplichten om hun data te delen met andere bedrijven zoals wij. Jouw bank kan zich hiertegen dus niet verzetten. Het gaat immers om jouw data en daar beslis je zelf over. De PSD2-wetgeving speelt dus in jouw voordeel.  

Meer weten over PSD2? Google het dan zeker eens en je vindt al heel snel nuttige informatie terug. Vind je niet concreet wat je wil weten? Stuur ons dan zeker een bericht en wij vertellen je graag meer over deze wetgeving.

Vernieuwing koppeling bankrekening

Elke 90 kalenderdagen moet je de koppeling van je bankrekening aan onze App vernieuwen. Jammer, maar dat is wat de Europese wetgeving voorschrijft. Hoe je dat doet, krijg je in de App te zien. We sturen je tijdig een verwittiging voor de vernieuwing. Mocht je die verwittiging niet hebben ontvangen, laat het ons dan weten.  

Zonder vernieuwing van de koppeling krijg je na die 90 kalenderdagen in onze App geen nieuwe transacties meer te zien van die bankrekening. Het is dus belangrijk dat je snel de koppeling vernieuwt. 

Als je 30 kalenderdagen na deze periode van 90 dagen geen enkele bankrekening meer hebt gekoppeld aan onze App, vervallen jouw opgebouwde maar nog niet opgenomen Rewards (zie verder). Deze blijven dan onze eigendom.

Ook de automatische betalingen die je had ingesteld, vervallen indien je niet tijdig de koppeling vernieuwt. Hou daar rekening mee.

Sharing is caring

Deel je jouw bankrekening met iemand anders? Dan maak je je sterk dat deze andere persoon ermee akkoord is dat je jouw bankrekening koppelt aan onze App, dat hij of zij er mee instemt dat we toegang hebben tot de rekeninginformatie van de gekoppelde bankrekening, en dat we deze informatie verwerken zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en in onze Privacy Policy.

Show me the money

Wakostda? 

Het gebruik van onze App is gratis. Ja, echt waar. Zowel voor rekeninginformatiediensten als voor betalingsinitiatiediensten betaal je niks. Nada. Nougabollen. 

Hoe doen we dat? We leggen je graag uit hoe ons verdienmodel in elkaar steekt. 

Onze software verwerkt jouw rekeninginformatie in statistische data. Veel bedrijven hebben interesse in die data om belangrijke strategische beslissingen te nemen. Maar wij geven die niet zomaar. En zeker niet in detail. Wij verpakken de data van onze gebruikers in geanonimiseerde statistieken en overzichten. 

Een voorbeeld? Stel dat je veel geld uitgeeft aan schoenen. Dat komt tot uiting in je uitgavenpatroon en dat kan interessant zijn voor een schoenenfabrikant. Wij gaan je naam niet doorgeven aan die schoenenfabrikant maar gaan jou wel opnemen in de statistieken over mensen die graag schoenen kopen. Die schoenenfabrikant kan die statistieken gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn markt. Zo weet de fabrikant in welke regio het interessant is om nieuwe schoenenwinkels te openen.  

Die fabrikant is dus bereid om ons te betalen voor deze statistieken. Maar nogmaals: wij geven in geen honderd jaar jouw Data aan die bedrijven. Dat garanderen wij. 

Bedrijven die interesse hebben in deze statistische data noemen we commerciële partners. Cake haalt haar inkomsten uit deze commerciële partners. Op die manier kunnen we het gebruik van de App gratis houden voor al onze gebruikers. 

Straffer nog, we willen jou laten mee verdienen. 

Dat gebeurt via Rewards. Hoe? Dat leggen we hierna uit.

 Tijd voor een korte pauze! ☕

We zijn ongeveer halfweg in deze voorwaarden dus je hebt wel een drankje verdiend. Drink gerust een glas water, een kop koffie of zelfs een glaasje wijn.

Is het al avond? Dan past ook wel een glas Meukow VSOP.  

Ready? … ….. en daar gaan we weer.⛹️

Rewards

Rewards zijn vergoedingen die je van ons krijgt, als je bijvoorbeeld bepaalde acties onderneemt, gaat winkelen bij sommige van onze commerciële partners of gewoon omdat we zin hebben jou een kadootje te geven.

Hoe gaat dat in zijn werk? 

Stel dat een bepaalde schoenenwinkelketen via Cake meer klanten wil aantrekken. 

Ja, we zijn weer daar met onze schoenen, maar dat kan even goed een hamburgerketen zijn. Of een supermarktketen, speelgoedwinkel, donutwinkel, koffiebar, … alles is mogelijk. 

Maar terug naar de schoenen. 

Die schoenenwinkel kan bij ons een doelgroep bepalen aan wie hij een commercieel voorstel wil doen. Indien jij in die doelgroep zit, krijg jij in onze App een melding dat er een commerciële actie is van die schoenenwinkel. Zo’n actie kan erin bestaan dat jij een Reward krijgt indien je schoenen koopt in die winkel. 

Voor alle duidelijkheid: wij geven jouw gegevens niet aan die schoenenwinkel. Die schoenenwinkel heeft een doelgroep bepaald, jij zit in die doelgroep en daardoor krijg je de commerciële actie ervan te zien in onze App. 

Stel dat de Reward 3% bedraagt. Dat betekent dat als je een paar geweldige sneakers van 100 euro ziet in deze schoenenwinkel, en je koopt die met de bankrekening die gekoppeld is aan onze App (dus gewoon met jouw bankkaart), dan krijg je van ons een Reward van 3 euro. 

Zo simpel is dat. 

Bovenstaand geval is enkel een voorbeeld en dus geen garantie dat er elke keer zo’n Reward zal zijn. De exacte voorwaarden krijg je actie per actie te zien in de App. 

Let wel, je moet betalen met een bankrekening die gekoppeld is aan onze App. Anders kunnen we je de Reward niet toekennen. En we moeten de betaling ook kunnen herkennen. Anders kunnen we niet weten dat je de aankopen hebt gedaan in de winkel van de specifieke actie. Klinkt logisch, niet?   

Je kan al jouw Rewards terugvinden in onze App. Opgelet, juridisch gezien blijven wij eigenaar van de Rewards tot het moment dat je die opvraagt. Zodra je de Rewards opvraagt, word jij eigenaar ervan en storten we het bedrag op jouw bankrekening.   

Het opvragen van jouw Rewards is eenvoudig en gebeurt met enkele klikken in de App. Zodra je de eerste keer jouw Rewards hebt opgevraagd, storten wij het bedrag op jouw bankrekening. We kunnen enkel overschrijven naar een bankrekening van jou die gekoppeld is aan onze App en die je hebt opgegeven om de Rewards te ontvangen. Wij doen ons uiterste best om dat zo snel mogelijk te doen, maar uiteraard zonder garantie dat het diezelfde werkdag nog op jouw rekening staat. De snelheid waarmee het geld op jouw rekening staat is namelijk voor een groot deel afhankelijk van jouw bank. 

Let wel, je kan de Rewards enkel opvragen nadat we een gevalideerde kopie/scan/foto van jouw identiteitskaart of paspoort hebben ontvangen. Als we dat nog niet hebben, zal de App dat eerst vragen voordat je jouw Rewards kan opvragen.  

Zodra je de eerste keer je Rewards hebt opgevraagd, krijg je alle toekomstige Rewards van ons meteen op je bankrekening gestort. 

Extra zakgeld

Zoals je al eerder kon lezen, krijgen wij geld van bedrijven in ruil voor inzichten en statistieken. Op die manier verdienen wij ons geld en kunnen we onze fantastische medewerkers betalen. Maar wij geven elke maand een deel ervan aan onze actieve gebruikers. Zonder dat je hier iets voor moet doen. 

Wanneer ben je een actieve gebruiker? Dat is simpel: Je moet minstens 1 unieke betaalrekening gekoppeld hebben in onze App, er moet de betreffende maand minstens 1 inkomende betaling zijn geweest op die rekening en minstens 5 uitgaande betalingen (betalingen naar privé-personen tellen niet mee). Kortom, slapende rekeningen krijgen geen extra zakgeld van ons. 

Het spreekt voor zich dat wij bepalen hoeveel wij uitkeren. En ook dat wij geen garantie geven dat wij geld uitkeren aan onze gebruikers. Dat is nu eenmaal de regel met zakgeld. 

Nog meer extra zakgeld

Het kan zijn dat we af en toe acties organiseren waarbij je extra geld kan verdienen. We denken dan bijv. aan getrouwheidsacties, activity-acties, member-get-member-acties, neem- een-selfie-met-een-schildpad-actie, ….  kortom allerlei acties waarmee je extra Rewards kan verdienen. 

We kunnen dus allerlei acties doen, maar zijn dat niet verplicht. We zijn ook niet verplicht om zo’n actie voor iedereen te doen. Het kan zijn dat we dit enkel in een bepaalde doelgroep doen waar jij nu net buiten valt. Maar als we zo’n actie doen en jij komt hiervoor in aanmerking, laten we je dat weten via de App en krijg je ook meteen de spelregels van die actie te zien. En dan is het aan jou om ervoor te gaan. Go, go, go! 

Data

We kunnen de bovenstaande diensten enkel maar aanbieden als wij allerlei gegevens van jou bewaren en verwerken. Door deze voorwaarden te aanvaarden, ga je ermee akkoord dat we jouw gegevens bewaren en verwerken. Hoe we dit doen, en welke rechten jij kan uitoefenen, lees je uitgebreid in onze Privacy Policy. Deze vind je terug in onze App of op onze website.

Wie mag er onze App gebruiken?

Bijna iedereen mag onze App gebruiken. We schrijven “bijna iedereen” omdat er uitzonderingen zijn. 

Een eerste uitzondering betreft zakelijke betaalrekeningen. Dit zijn rekeningen van bedrijven of rekeningen die gebruikt worden voor professionele doeleinden. Je mag dit soort rekeningen aan onze App koppelen, maar wees er bewust van dat je geen recht hebt op Rewards voor transacties verricht met zakelijke rekeningen, of om er betalingen mee te initiëren. Indien je toch besluit om Rewards op te vragen voor transacties verricht met een zakelijke rekening, of om er betalingen mee te verrichten, dan vrijwaar je ons en stel je ons schadeloos van alle vorderingen, schade en kosten die hieruit voortvloeien.

We hebben ook het recht om de toegang tot onze App of tot sommige van onze diensten voor jou af te sluiten. In dat geval hebben we daar een reden voor maar we zijn niet verplicht om die reden aan jou mee te delen. 

De toegang afsluiten, betekent ook dat je geen recht hebt op de Rewards die je had opgebouwd maar nog niet hebt opgevraagd. De Rewards die je had opgevraagd in het verleden en op je bankrekening hebt ontvangen, mag je uiteraard houden. Deze zijn definitief verworven. Hierop is er echter een uitzondering. Indien je erin bent geslaagd om Rewards te verkrijgen door middel van fraude, dan behouden wij het recht op terugbetaling van die onterecht verkregen Rewards. Met andere woorden: geen Cake voor valsspelers! 

Hoe oud moet je zijn?  

We spreken af dat je minstens 16 jaar moet zijn om onze App te gebruiken. Dus als je jonger bent dan 16 jaar, willen we je vragen om de App te verwijderen en later nog eens terug te komen. Je mag dus in geen enkel geval onze App gebruiken als je jonger bent dan 16 jaar. Het spijt ons, maar de huidige wetgeving laat dit niet toe. 

Als het even mis loopt

Smartphone

Wij zorgen voor de App, jij voor een smartphone met een mobiele verbinding. Werkt jouw smartphone of mobiele verbinding niet? Daar kunnen wij niets aan veranderen. Echt niet. Het gebruik van jouw smartphone met alles wat daarbij hoort is jouw verantwoordelijkheid. 

Oeps the App

We doen ons uiterste best om onze App steeds goed te laten functioneren. Maar we kunnen daar jammer genoeg geen enkele garantie over geven. Er kan namelijk heel wat mislopen. Zo kan het bijvoorbeeld wel eens gebeuren dat onze servers niet meer werken, dat onze App hapert of zelfs helemaal niet meer werkt. Jammer genoeg moeten we er rekening mee houden dat het af en toe eens mis kan gaan met alles wat met onze App te maken heeft. 

Je kunt ons nooit vragen om een schadevergoeding te betalen indien het mis gaat en onze App tijdelijk of zelfs een lange tijd niet werkt zoals je verwacht. Ook al lijd je hierdoor schade en baal je hier enorm van. Wees maar zeker dat wij dan ook balen en er alles aan doen om de App terug te laten werken. Opnieuw zonder garantie dat dit lukt.

Het zou best wel eens kunnen dat onze PFM-module niet werkt zoals het zou moeten. Misschien dat we bijvoorbeeld jouw uitgaven in een schoenenwinkel bij dierenvoeding onderverdelen. We trachten zulke vergissingen natuurlijk te vermijden, maar dit kunnen wij niet voor 100% garanderen. 

Wees niet boos op ons maar laat het ons gewoon weten via de contactfunctie in de App. Begrijp dat we niet verantwoordelijk kunnen zijn voor dergelijke fouten zodat je ons ook geen schadevergoeding kan vragen als de PFM-module niet werkt zoals het hoort. 

Hetzelfde geldt uiteraard voor de Rewards. Het kan al eens fout gaan en ook hier zijn we niet verantwoordelijk voor fouten. Om maar een voorbeeld te geven, het zou kunnen gebeuren dat de schoenenwinkel (ja, daar zijn we weer met onze schoenen) die via onze App een Reward-actie heeft georganiseerd, om één of andere reden de beloofde Rewards niet uitbetaalt. Als wij die Rewards niet ontvangen, dan kunnen we ze uiteraard ook niet op jouw rekening storten. Aangezien dit niet aan ons zou liggen, kan je zulke problemen met Rewards niet in onze schoenen schuiven. We gaan er uiteraard wel alles aandoen om fouten zo snel mogelijk recht te zetten, maar je kan ons nooit om een schadevergoeding vragen. 

Indien er een foutje in een Rewards actie is gekropen, dan hebben wij het recht om te allen tijde in te grijpen om een vergissing recht te zetten, bijvoorbeeld door een Rewards actie per direct in te trekken, of om de voorwaarden voor een Rewards actie aan te passen, zonder dat wij verplicht zijn om hier een reden voor te geven. Wanneer we een commerciële actie intrekken, dan is deze niet meer van toepassing op alle verrichtingen die daarna plaatsvinden. Indien we de voorwaarden van een commercieel aanbod aanpassen dan vervallen de oude voorwaarden onmiddellijk en worden de nieuwe voorwaarden gelijk van toepassing op alle transacties die na de aanpassing worden uitgevoerd. 

Naast mogelijke fouten in Rewards acties zou het kunnen voorkomen dat een actie naar ons eigen inzicht dient te worden stopgezet, bijvoorbeeld omdat de actie niet het gewenste effect heeft of omdat wij vaststellen dat de actie tot misbruik of fraude zou kunnen leiden. Ook dan hebben wij het recht om de actie per direct te annuleren zonder dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn.

We trachten altijd goed bereikbaar te zijn, maar ook daar kunnen we geen garanties over geven. We zijn bereikbaar via onze App, maar we kunnen niet op voorhand garanderen dat we binnen een bepaalde tijd antwoorden. Wil je ons eens testen? Stuur een bericht en je merkt vanzelf onze reactietijd. Maar het spreekt voor zich dat die reactietijd geen garantie is voor een volgende reactietijd. 

Dat klopt hier niet

Controleer regelmatig alles wat je in onze App ziet staan. Zie je iets dat niet klopt? Een betaling via onze App die niet correct is, een overzicht van je inkomsten of uitgaven dat verkeerd is of uitgaven die bij een verkeerde categorie staan? Laat het ons weten en wij maken een technische collega wakker die er dan naar zal kijken. 

Wacht niet te lang om ons iets te laten weten. Zaken die ouder zijn dan 24 uur kunnen we soms niet meer rechtzetten. Omgekeerd wil dit niet zeggen dat we alle zaken jonger dan 24 uur altijd kunnen rechtzetten. En het wil ook niet zeggen dat we zaken kunnen oplossen binnen de 24 uur. Het enige dat we zeker weten van 24 uur, is dat het korter is dan 25 uur.  

Onze diensten kunnen trouwens ook content van derden bevatten. In dat geval zullen wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud van deze content. 

Doe het veilig

Eet en leef gezond maar neem ook voldoende maatregelen om de toegang tot je smartphone te beschermen. Gebruik toegangscodes, gezichtsherkenning, vingerafdrukherkenning of desnoods navelherkenning om ervoor te zorgen dat niemand anders toegang heeft tot jouw smartphone. 

Je kan ons in geen enkel geval verantwoordelijk stellen als iemand anders met jouw smartphone toegang krijgt tot onze App of zelfs betalingsinitiaties doet via onze App. 

Zorg er ook altijd voor dat je de laatste versie van onze App op je smartphone hebt staan en dat je de meest recente versie van het besturingssysteem van je smartphone hebt draaien.

Nog even, we zijn er bijna door.

Kleine wasjes, grote wasjes

Wij vallen onder de strenge regels die gelden voor de financiële sector in de EU. Dat betekent dat wij o.a. controles moeten uitvoeren op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om die reden kunnen wij -net zoals jouw bank- onderzoeken doen naar witwaspraktijken of terrorismefinanciering. Het kan dus zijn dat we je een aantal vragen stellen of een aantal bijkomende documenten vragen. Zolang je geen geld witwast of terroristen financiert, hoef je dus niet bang te zijn van hetgeen wij vragen.  

De App is van ons

Wij bezitten de intellectuele eigendom van onze handelsnaam, de App en alles wat erbij hoort en erin zit. Dat betekent dat je onze App enkel mag gebruiken voor de diensten die in dit document staan beschreven. Je krijgt bij het gebruik van onze App nooit enig eigendomsrecht op onze App, gebruikersnaam, logo of andere zaken die gekoppeld zijn aan onze App. Je mag onze App niet namaken, ook niet enkele delen ervan.  

Overnames, fusies en splitsingen

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar mocht Cake in de toekomst worden overgenomen door een ander bedrijf of indien Cake beslist om haar bedrijf te fuseren of te splitsen, dan zal onze overeenkomst met jou worden overgedragen aan dit ander bedrijf. Wij hebben jouw toestemming hiervoor niet nodig.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Laat het ons weten door een bericht via de App te versturen met een beschrijving van je klacht. We proberen zo snel mogelijk te antwoorden en hopen dat wij jou daarmee zullen geholpen hebben.

Ben je niet tevreden met de uitkomst van jouw klacht? Dan kan je terecht bij de Belgische ombudsdienst waarbij we zijn aangesloten. Deze vind je op http://www.ombudsfin.be.  

Toepasselijk recht

Zijn wij het oneens over één van de bepalingen in deze voorwaarden? Hebben we een conflict? Laten we dan proberen om onze verschillen minnelijk op te lossen door samen aan tafel te gaan zitten. Als wij hierna nog steeds geen oplossing vinden, zal enkel de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd zijn om dit conflict op te lossen. Let wel dat het gebruik van de App onder het Belgisch recht valt, maar indien je buiten België woont kan het ook zijn dat de dwingende bepalingen van het consumentenrecht op jou van toepassing zijn. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat het nooit zover zal komen.

Scheidbaarheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn scheidbaar. Dit wil zeggen dat wanneer een clausule of een gedeelte van een clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een rechter, dit geen gevolgen heeft voor de rest van de clausule en/of de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Die blijven wel geldig en afdwingbaar.

Wijzigingen

Soms moeten we de inhoud van deze voorwaarden wel eens wijzigen. Soms verbeteren we dt-fouten, maar soms voegen we ook zaken toe of veranderen we enkele voorwaarden. Onze app is ook steeds in ontwikkeling en wordt regelmatig aangepast, dus moeten we soms ook de voorwaarden om die reden aanpassen. Ook de wetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en soms moeten we onze algemene voorwaarden hieraan aanpassen. 

Als we belangrijke zaken toevoegen of veranderen, laten we jou iets weten.

Vind je de nieuwe voorwaarden maar niks? Dat zouden wij heel jammer vinden, maar we kunnen niet anders dan onze voorwaarden zo up to date mogelijk te houden. Het enige wat je dan kan doen, is de App verwijderen en niet meer gebruiken.

Einde dienstverlening

Kom je te overlijden? Geen probleem. Stuur ons gewoon een bericht en ….. ah nee, dat kan niet. Wij zullen onze dienstverlening automatisch beëindigen indien je na 30 dagen nog steeds niet op onze vraag gereageerd hebt om de koppeling van jouw rekening te vernieuwen. De opgebouwde maar niet opgevraagde Rewards komen dan te vervallen en blijven eigendom van ons. 

Deel je je rekening met iemand anders die wil dat je afkickt van Cake? We hebben helaas geen afkickcentrum, maar we hebben wel het recht om jouw account stop te zetten indien de persoon met wie je een gekoppelde bankrekening deelt ons laat weten dat hij of zij er niet (of niet langer) mee instemt dat we de rekeninginformatie van de gekoppelde bankrekening verwerken, of indien hij of zij ons vraagt om deze verwerking te beperken. De stopzetting van jouw account wil zeggen dat je alle niet-opgevraagde Rewards verliest.

Daarnaast heb jij steeds het recht om jouw Cake-account te verwijderen en er geen gebruik meer van te maken. Dat zouden we heel jammer vinden, maar even goede vrienden. Hou er wel rekening mee dat je dan alle niet-opgevraagde Rewards kwijt bent. 

Wij hebben ook het recht om de App permanent of tijdelijk stop te zetten. We hopen dat dit moment nooit komt, maar zeg nooit nooit. Als we ooit die spijtige stap moeten zetten, kunnen we geen ondersteuning meer geven. Het kan dus zijn dat we niet meer antwoorden op vragen, dat de App niet meer werkt of dat we deze uit de app-winkel halen. 

In ieder geval, als we ermee stoppen, betekent dat niet dat we je een schadevergoeding moeten betalen. We zullen je wel minimum 1 week op voorhand laten weten als we ermee stoppen. Dat geeft je voldoende tijd om een alternatief te zoeken en je Rewards op te vragen.

We zijn er! 👏

Zo, dat waren onze algemene voorwaarden. Proficiat om ze helemaal te lezen.

Je kan nu zonder problemen opscheppen bij je vrienden dat je de algemene voorwaarden van een betalingsinstelling hebt gelezen. 

Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk? Stuur ons een bericht via de App. We antwoorden zo spoedig mogelijk.