Preview: nieuwe functionaliteiten rond Inzichten

Door Henry Bouciqué

De Inzichten in de Cake app zullen in de komende maanden verder worden uitgebreid en verbeterd. We geven je nu al een preview van waar we momenteel aan werken.

Het is  onze missie om het financiële welzijn van al  onze gebruikers te verbeteren.
De Cake app biedt dan ook  functionaliteiten om je financiën beter te begrijpen, onder controle te houden en te verbeteren. Deze functionaliteiten zullen in de komende maanden nog verder worden uitgebreid en verbeterd. We geven je graag nu al een voorproefje van waar we momenteel aan werken. 

Vandaag kan er al heel wat 

De belangrijkste inzichten zijn al beschikbaar in de app. 

Eerst en vooral biedt Cake jou één overzicht van al je transacties over verschillende bankrekeningen heen. De meeste daarvan worden ook automatisch verrijkt en gecategoriseerd door ons datamodel. Dit geeft gebruikers meteen inzicht in wat ze uitgeven, verdienen en sparen. 

Daarnaast geeft de app ook maandelijkse overzichten van je inkomsten, uitgaven en spaargeld. Zo zie je in één oogopslag aan welke categorieën of handelaren je het meeste geld hebt uitgegeven. 

Nog meer op komst

Maar er is nog zoveel meer dat we kunnen doen! 

Er staan al een tijdje een aantal nieuwe functionaliteiten op onze roadmap. Zoals: 

 • Meer mogelijkheden om de timeframe te bepalen (bv. evolutie van  uitgaven bekijken doorheen het jaar) 
 • Verbeterde vergelijkingsmogelijkheden (bv. gemiddeldes, vorige periode) 
 • Analyseren van specifieke zaken (bv. categorieën, merchant uitgaven) 
 • Terugkerende betalingen en abonnementen bekijken 

Maar ook andere functionaliteiten met betrekking tot inzichten staan op de planning. Denk hierbij aan:  

 • Inzichten over een specifieke  bankrekening (bv. enkel persoonlijke uitgaven)
 • Vergelijking met gelijkaardige Cake gebruikers (bv. met een gelijkaardig profiel voor wat gezinssamenstelling betreft …) 
 • Zoeken op globaal niveau 
 • Beheer van abonnementen 

Dit zijn alvast enkele mock-ups van waar we momenteel aan werken.

Wat maakt het zo uitdagend?

We willen een alomvattend en consistent kader creëren waarin al deze krachtige functionaliteiten kunnen worden ondergebracht. En daarbij moeten we grondig nadenken over hoe deze samen kunnen werken. 

 • Er moet een evenwicht zijn tussen: de eenvoud (het makkelijk en begrijpelijk maken voor alle gebruikers) en de functionaliteit (geavanceerde functionaliteiten en details bieden voor power users). Dit betekent dat we soms compromissen moeten sluiten. 
 • Zorg voor consistentie: de ervaring en interactie om inzichten te bekijken en te analyseren moet consistent zijn over alle verschillende ‘user journeys’. Als we gegevens over categorieën op een bepaalde manier tonen, willen we dat op een vergelijkbare manier doen voor subcategorieën, handelaren of personen. Dit is belangrijk, want als je als gebruiker op elke pagina opnieuw moet ontdekken hoe iets werkt, raak je de weg kwijt.  
 • Het stellen van prioriteiten: hoewel we nu al moeten bepalen hoe alle onderdelen uiteindelijk in het framework zullen passen, zullen we niet alles tegelijk bouwen en releasen. Daarom moeten we prioriteiten stellen.  Zo zullen bepaalde geavanceerde proactieve inzichten zullen pas beschikbaar worden nadat de meer algemene rapportagefunctionaliteiten klaar zijn. 

Basisprincipes van goed inzicht

Dus wat zijn onze principes om goede inzichten te tonen?  

 1. Een volledig beeld tonen:
  Voor goede inzichten moeten we met alle uitgaven rekening houden. Daarom werken we aan de implementatie van uitgaven via maaltijdcheques, PayPal en andere… Vooral maaltijdcheques krijgen nu volop onze aandacht. Die worden momenteel niet in de uitgaven opgenomen, terwijl ze wel een aanzienlijk deel van het huishoudbudget uitmaken. Wat dit deel moeilijk maakt, is de afhankelijkheid van andere partijen. Maar wees gerust, we weten dat dit een kritisch onderdeel van de inzichten is en werken er hard aan! 
 2. Zorgen dat de gegevens accuraat zijn:
  Het datateam heeft al laten zien dat het in staat is om de data betekenisvol te maken door oa verrijking, categorisatie en patroonherkenning. Om tot perfecte inzichten te komen zijn er ook daar nog verbeteringen mogelijk. Wij zien functionaliteiten zoals handmatige transactieverrijking, het markeren van niet-gedetecteerde transacties, het ongedaan maken (linken) van transacties en het verwijderen van uitschieters als belangrijke instrumenten om dit doel te bereiken. Het komt erop aan de krachten van het datateam te bundelen met de input van de gebruikers. 
 3. Extra inzichten tonen:
  Door gebruikers meer controle en meer details te geven, zijn ze in staat om hun financiën nog beter te doorgronden en te begrijpen. En dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. 

Hieronder zie je enkele voorbeelden van inzichten die we kunnen tonen voor personen of handelaars. Je krijgt een eenvoudig overzicht van hoeveel je uitgeeft bij een bepaalde handelaar en dat doorheen de tijd. Voor sommige mensen kan dit best wel confronterend zijn, maar hoe beter je inzicht hoe meer grip je krijgt op je budget!

Wat hebben we gedaan? 

We beseffen dat niet alle gebruikers dezelfde wensen hebben of dezelfde mate van detail willen. Sommige gebruikers willen weten hoeveel zij in 2020 bij Bol.com aan elektronica hebben besteed en hoe dat zich verhoudt tot de uitgaven van hun leeftijdsgenoten. Anderen willen gewoon weten of ze al dan niet te veel uitgeven sinds de laatste uitbetaling van hun loon.
In de Cake app moeten we beide bieden. 

Om dat te kunnen doen, werken we met een aanpak in meerdere lagen

Als eerste laag behouden we het bestaande tabblad Insights voor een algemeen overzicht. Dit is enkel om data te bekijken en vraagt weinig of geen interpretatie of interactie van de gebruiker. Het is zeer vergelijkbaar met wat we momenteel tonen in de app. 

Het is de tweede laag die meer detail zal bieden, en gebruikers de mogelijkheid biedt om hun gegevens verder te bestuderen, ermee te spelen, hun vragen te beantwoorden en hen een nog beter inzicht te geven in hun uitgaven. 

We zijn van plan om 3 belangrijke mogelijkheden te introduceren: 

 • Controle over de tijd (zowel de periode als de tijdsduur) 
  Bv. Kijk naar je uitgaven in 2019, of de laatste 30 dagen, 12 maanden, etc. 
 • Inzoomen op specifieke (sub)categorieën, handelaren of personen
  Bv. Verken je uitgaven aan Eten & Drinken, of kijk specifiek naar uitgaven bij Burger King 
 • Vergelijkingsopties toevoegen om uitgaven meer context te geven
  Bv. Vergelijk je huidige uitgaven met die van de afgelopen maanden, met je gemiddelde, of met dat van Cake gebruikers met een gelijkaardig profiel

Onze aanpak

Hoe zijn we concreet te werk gegaan?

 1. We hebben lijstjes gemaakt van alle soorten inzichten die we aan gebruikers kunnen en willen laten zien. 
 2. We gingen op zoek naar inspiratie: soms is het niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Het is vaak beter om onderdelen van veel wielen nemen. Dit kan zijn van onze eigen eerdere ontwerpen, directe concurrentie, andere industrieën (bijv. gezondheidsapps), of zelfs sites als Dribble. 
 3. We hebben alle gebruikersdoelstellingen op een rijtje gezet: wat wil een gebruiker uit de inzichten halen? We hebben natuurlijke de bestaande Cake app en zijn gebruikers. We hebben vrij veel direct contact met gebruikers via de helpdesk en onze open roadmap. Dat geeft ons een vrij goed beeld van wat gebruikers willen en nodig hebben. 
 4. Dit alles vertaalden we in een framework met verschillende ‘lagen’ van inzicht. Hiervoor houden we rekening met de ‘vragen die een gebruiker wil beantwoord zien’, ontwerprestricties (bv. de eerste laag mag geen interpretatie of analyse vereisen van een gebruiker), en een lange lijst van dingen die moeten worden gevalideerd of besproken. 
 5. En dan begint de loop van het maken van wireframes, overleggen met het team, gebruikers, onze Inspiration Board en natuurlijk ook de zogenaamde Friends, Family and Fools. We overleggen echt heel veel binnen het team om feedback te krijgen en inconsistenties bloot te leggen. We organiseren ook gesprekken of calls met Cake-gebruikers om feedback te krijgen, hen alvast dingen te laten testen, zelfs al is het maar met een rudimentair wireframe-prototype! En dat is het leuke aan Cake, geen geheimdoenerij bij ons! Dit voorkomt dat we in een vroeg stadium de verkeerde kant opgaan.   

De tools die we gebruiken maken het mogelijk om snel prototypes te maken en te testen. Door onze ontwerpen in Sketch te maken en ze te synchroniseren met Marvel, kunnen we interactieve wireframe-prototypes maken zonder ook maar één regel code. Je kunt het zelfs testen op een telefoon alsof het een echte app is. Dat maakt het veel makkelijker om tastbare feedback te krijgen. Tijdens het ontwerpproces van insights heb ik regelmatig mijn telefoon gepakt en met vrienden een geïmproviseerde gebruikerstest gedaan. Kijken waar ze vastlopen of welke acties ze ondernemen is een perfecte manier om het ontwerp te verbeteren. 

Tijdens het ontwerpen moesten we een aantal dingen in gedachten houden: Wat is de actie die een gebruiker wil ondernemen? Hoe kunnen we keuze- of informatie-overload vermijden? Wanneer zijn functionaliteiten niche, of voor de massa? Welke functies of interacties zijn te verborgen? Waar is de huidige toestand onduidelijk? Op welk punt is het onduidelijk wat de volgende acties zijn die een gebruiker kan nemen?  

Waarom vind ik dit leuk?  

Ik heb nog nooit gebeeldhouwd, maar ik kan me voorstellen dat dat een beetje voelt als het ontwerpen van de inzichten! Het is een heerlijk gevoel.😁 Je begint met een ruw, groot blok marmer. Dan begin je te knutselen. Eerst de grote delen. Dan krijgt het vorm. Je verfijnt het. Je kijkt vanuit verschillende hoeken, en verfijnt het nog wat meer. Je blijft verfijnen tot je ziet dat het helemaal klopt. 

En ik hou er ook van hoe we dit als team realiseren. Het is geen solo-opdracht waar één persoon maandenlang in een bunker aan werkt. We zitten voortdurend samen met het team en de gebruikers om te evalueren en wijzigingen aan te brengen. Het is teamwork, met een nauwe samenwerking tussen de helpdesk, development, data-analyse en design. Het zorgt voor vroege pivots en een betere verfijning. En het resulteert zeker in een beter beeld dan wanneer één persoon het zou doen zonder input van iemand anders.  

Een laatste ding dat ik echt leuk vind is dat het zo tastbaar is. Het is als een grote puzzel die opgelost moet worden. We hebben een bestaande app, met bestaande data, merchants, categorieën, bestaande en toekomstige features. Ons doel is om alles in elkaar te laten passen in een consistent, gebruiksvriendelijk, krachtig en mooi design.  

De schermen hieronder tonen een beetje meer van het framework. Of het nu gaat om het focussen op een specifieke categorie zoals eten & drinken, het bekijken van een algemeen overzicht of het vergelijken van je uitgaven met een jaar geleden. Het zal allemaal mogelijk zijn! Natuurlijk zullen we in meerdere fases werken. Op die manier kunnen we geleidelijk nieuwe functionaliteiten droppen om de inzichten krachtiger, bruikbaarder en completer te maken!

Wanneer mogen we dit verwachten?

We verwachten deze nieuwe functionaliteiten later dit jaar aan de app toe te voegen om gebruikers een nog beter inzicht te geven in hun financiële gedrag. Een beter financieel welzijn begint immers bij het hebben van de juiste inzichten!

En ondertussen hebben we jouw feedback nodig!

We werken continu aan de ontwikkeling van deze en andere functionaliteiten. Er is nog tijd en ruimte om het ontwerp van de inzichten aan te passen en te verbeteren! Daarom willen we een warme oproep doen naar gebruikers die hun mening willen geven! 

We hebben een gedetailleerd klikbaar prototype gemaakt zodat je kunt spelen met het nieuwe framework alsof het een echte app is! Als je een voorproefje wil krijgen en ons ondertussen wat feedback wil geven, geef me dan een seintje op henry@cake.app of via de chatfunctie in de app. 

Want hoe beter we het nu samen kunnen maken, hoe meer je er zelf van gaat genieten eens het live is! Je weet waar je me kunt vinden! 😁

Dit lees je misschien ook graag

Zo gaan we om met user feedback