Waarom we besloten om onze roadmap openbaar te maken

Door Benoit Billington

Bij Cake geloven we dat eerlijk en transparant zijn over alles wat we doen de enige manier is om een verschil te maken in de financiële wereld. Daarom willen we onze interne werking zoveel mogelijk open stellen. Daarom is ook onze roadmap voor iedereen beschikbaar.

Over ontwikkelingsplannen voor producten en diensten wordt vaak erg geheimzinnig gedaan, 🕵️ zeker in de financiële wereld. 

De gedetailleerde strategieën die de visie en richting van het productaanbod in kaart brengen, zijn meestal enkel beschikbaar voor mensen die daarvoor strikte geheimhoudingscontracten hebben ondertekend.

Nochtans zijn functionaliteiten op roadmaps vaak herbruikte ideeën. De term “innovatie” is een beetje een modewoord geworden. We zijn ervan overtuigd dat “innovatie” echt het meest betekenisloze modewoord van het decennium is. Kan je jezelf een echte innovatie voor de geest halen die de afgelopen 10 jaar in de Europese financiële wereld werd gelanceerd?🤔

We hebben de indruk dat deze sfeer van geheimdoenerij vaak wordt gebruikt om trage en niet flexibele productontwikkelingscycli te maskeren.🐌

Bij Cake geloven we dat eerlijk en transparant zijn over alles wat we doen de enige manier is om een verschil te maken in de financiële wereld.💡 Daarom willen we dan ook zoveel mogelijk van onze interne werking openbaar maken.🔍 Daarom is ook onze roadmap beschikbaar voor iedereen die dat wil!

Wij willen daarmee absoluut niet beweren dat al onze ideeën fundamenteel nieuw zijn. Wij zijn er trots op dat we bestaande ideeën kunnen oppikken, ze vanuit een ander perspectief bekijken en er een andere draai aan geven. Zo willen we de regels van de financiële sector herschrijven en het financiële welzijn van al onze gebruikers verbeteren. 

Beschouw onze roadmap als een levend organisme.👾 Om te kunnen inspelen op veranderende markttrends en kansen moeten onze prioriteiten zo flexibel mogelijk blijven.🏃💨 We kunnen onze komende productontwikkelingen binnen enkele dagen, uren of zelfs minuten aanpassen als dat nodig blijkt.⏱

Met het openstellen van onze roadmap is het uiteraard ook zo dat banken en toekomstige concurrenten (Hallo daar! 🖐) nu ook allemaal toegang hebben. Maar de focus op onze gebruikers en ons geloof in transparantie zijn voor ons belangrijker.

Wij denken dat er een aantal belangrijke voordelen verbonden zijn aan het openstellen van onze roadmap:

  • Onze huidige en toekomstige gebruikers, onze commerciële partners, investeerders en stakeholders weten op die manier allemaal wat ze kunnen verwachten. Onze open roadmap zorgt ervoor dat ze zich een goed beeld kunnen vormen van wat onze app nog zal bieden in de toekomst.
  • Gebruikers kunnen feedback geven terwijl de dingen nog in ontwikkeling zijn, en zo kunnen ze ons in de juiste richting sturen.🧭 Je kan trouwens zelf ook nieuwe ideeën toevoegen aan de roadmap of stemmen op ideeën van anderen. Zo kunnen we sneller de functionaliteiten ontwikkelen waar de gebruikers echt op zitten te wachten.
  • Dankzij de open roadmap is het voor iedereen duidelijk waar we op dit moment aan werken. Als we dingen verschuiven of de prioriteiten verleggen, dan worden deze voor iedereen volledig transparant. Er is geen extra uitleg nodig. Het creëert een overzicht over wat onze ontwikkelingsdoelen zijn en stelt ons in staat om eenvoudig te communiceren over de volgorde van belangrijkheid van de verschillende functionaliteiten.📢
  • En last but not least… Het feit dat alle functionaliteiten en hun releasewindow op onze roadmap staan zorgt voor extra druk om ze op tijd de ontwikkelen.🔥 Het Cake team presteert nu eenmaal op z’n best als er wat druk op de ketel zit.🧯

Alles waar we momenteel mee bezig zijn, is dus openbaar. Bekijk onze open roadmap hier en laat ons weten als je ideeën hebt over hoe we Cake in de toekomst kunnen verbeteren. 

Deel je eigen ideeën en suggesties. Stem op bestaande ideeën, en doe mee met de discussie.

Samen bouwen we zo de beste banking app ter wereld!