Vertel eens iets over … Cake

Door Sophie Docx

Er is niemand beter om over Cake te vertellen dan de mensen die er werken. In deze nieuwe serie “Vertel ons over…” gaan we in gesprek met Cake medewerkers. Vandaag is het aan Cake oprichters Peter en Davy.

We starten deze nieuwe blogserie met Peter van Hees, Head of Product, en Davy Kestens, CEO bij Cake.

Waarom zijn jullie begonnen met Cake?

Davy: Het is onze missie om het financieel welzijn van consumenten te verbeteren. Dat doen we in een eerste fase door consumenten te helpen om hun financiën beter te begrijpen. We willen onze gebruikers een betere onafhankelijke banking app bieden die hen op een duidelijke manier overzicht en inzichten geeft. Inzichten in hun eigen financiële situatie maar ook in vergelijking met andere groepen van mensen met een gelijkaardig profiel.

We zijn ervan overtuigd dat een goed inzicht de basisvereiste is om grip te krijgen op inkomsten en uitgaven. Dat is de basis om het financieel welzijn te verbeteren.

In een tweede fase vullen we dit aan met pro-actief en geautomatiseerd advies, waarbij we naast dagdagelijkse banking functionaliteiten en inzichten gebruikers ook verder willen helpen in het optimaliseren en verbeteren van hun financiële gezondheid. Dit zowel op korte als op lange termijn.

Peter: Daarenboven, naast optimalisering van uitgaven en spaargedrag willen we ook de bankrekeningen van Cake gebruikers opnieuw doen opbrengen. Dit doen we door ons unieke business model waarbij we een deel van onze inkomsten uitbetalen aan onze gebruikers. Wanneer hun geanonimiseerde transactiedata verwerkt wordt in statistieken en rapporten die we aan bedrijven verkopen, vinden wij het eerlijk dat zij ook een deel van die inkomsten krijgen. Commerciële partners van Cake kunnen gebruikers ook bepaalde financiële voordelen bieden via de app op basis van hun winkelgedrag.

Is het dan zo slecht gesteld met ons financieel welzijn?

Davy: 4 op de 10 Belgen is onvoldoende financieel geletterd zo blijkt uit recent onderzoek. Hoe minder goed we weten en begrijpen hoe geld werkt hoe groter de kans dat we verkeerde beslissingen nemen. En dat in een context waarin steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen maakt dat dit een groeiend probleem is.

Peter: We mogen niet vergeten dat inkomsten en uitgaven een heel complex gegeven zijn. Een gemiddeld persoon heeft 40 banktransacties per maand en dat is niet overzichtelijk. Kosten omvatten een breed scala aan goederen en diensten van heel veel verschillende leveranciers. De kosten verschillen ook qua noodzaak (bv. de betaling van een elektriciteitsfactuur versus een luxe verjaardagsfeestje) of qua verwachting (bv. de maandelijkse aflossing van de lening versus een onverwacht defect aan de auto). En er zijn niet alleen de steeds weerkerende maandelijkse uitgaven zoals voeding maar ook de grote jaarlijkse uitgaven (kadastraal inkomen, brandverzekering, …). Aan de andere kant hebben mensen ook verschillende bronnen van inkomsten (salaris, groeipakket, huurinkomsten, …). En daarbovenop wordt een mix van betalingsmethoden gebruikt, van cash en elektronische betalingen tot automatische betalingen. Al deze aspecten maken het voor consumenten, begrijpelijkerwijze, zeer moeilijk om een goed overzicht te houden – moeilijk op individueel niveau, maar nog moeilijker op gezinsniveau. Dit leidt tot een gebrek aan inzicht in hun eigen financiële situatie, laat staan dat ze hun gedrag er op kunnen aanpassen. 

Zijn er dan niet voldoende tools en hulpmiddelen die hier al oplossingen voor bieden?  Al dan niet online?

Davy: Er zijn inderdaad al verschillende systemen en apps op de markt die mogelijkheden aanreiken maar wij zien dat er toch een aantal beperkingen zijn waardoor het potentieel niet volledig wordt benut. Wij geloven dat we met onze technologie het verschil kunnen maken. 

Er zijn heel veel tools beschikbaar, van een manueel in te vullen huishoudboekje, over de klassieke excel files tot apps. De problemen die we zien met de huidige tools zijn meervoudig:

  • Ze vragen nog te veel handmatig invoerwerk. En de ervaring leert dat mensen iets wat ze zelf consistent moeten bijhouden het vaak niet volhouden.
  • In veel gevallen moet je bepaalde uitgaven ook handmatig gaan toewijzen aan bepaalde categorieën (bv voeding, kleding, gezondheid, sport, …). Als dit niet op een consistente manier gebeurt dan kan je geen vergelijkingen over de tijd maken.
  • Vaak worden de overzichten ook ingewikkeld en niet laagdrempelig gepresenteerd met ingewikkelde grafieken en statistieken.
  • En veel tools hebben de neiging om nogal met het vingertje te wijzen in plaats van mensen aan te moedigen.

We zijn er van overtuigd dat we door te vertrekken van de werkelijke transacties op de bankrekeningen (in Cake kan je meerdere rekeningen van verschillende banken samenvoegen) en bijgevolg alles te automatiseren vanaf dag één zonder zelf iets te moeten invoeren de twee eerste hinderpalen al volledig wegnemen. 

We willen met Cake ook de conclusies en suggesties van spendeergedrag naar de gebruiker brengen op een zeer duidelijke en eenvoudige manier, ipv ingewikkelde grafieken voor te schotelen. Als we dat combineren met pro-actieve en aanmoedigende tips en advies dan zijn meteen ook hinderpaal drie en vier overbrugd.

Maar banken bieden toch ook hun eigen banking apps die al overzichten bieden?

Peter: Dat klopt, maar vooreerst hebben consumenten vaak rekeningen bij verschillende banken en is het niet altijd mogelijk of zijn ze niet altijd bereid die allemaal te koppelen binnen de app van één bepaalde bank. En zelfs wanneer ze dit aanbieden, willen consumenten vaak niet dat de ene bank weet hoeveel geld ze bij de andere bank op de rekening hebben staan. Cake is bankonafhankelijk, zet consumenten op de eerste plaats, en biedt multibanking niet aan om extra bankproducten te verkopen.

Daarnaast werken de meeste bank apps als basis nog steeds volgens de werkwijze van de eerste banken in de Middeleeuwen. Een chronologische oplijsting van inkomsten en uitgaven. Een lange lijst van bedragen met minnetjes en plusjes ervoor. En eigenlijk zegt dat heel weinig. Een netto inkomen van €4000 is niet veel als daar maandelijks €3500 vaste kosten tegenover staan. Wat belangrijk is is de balans tussen inkomsten en uitgaven en hoe die evolueert over de tijd. Deze werkwijze houdt ook geen rekening met toekomstige inkomsten en uitgaven. 

Deze overzichten worden in banking apps nu gelukkig al veel beter georganiseerd en gegroepeerd, maar deze hele flow aan data wordt nog steeds in de handen van de consument geduwd die het dan maar moet uitzoeken.

Davy: En daar willen we met Cake anders naar kijken. We willen de regels herschrijven en de methodiek die aan de basis ligt volledig herbekijken; de consument centraal zetten en vertrekken van het beschikbare budget voor een bepaalde periode. 

Dankzij ons unieke businessmodel kunnen wij ook een vergelijking geven met het gemiddelde bestedingspatroon van groepen van andere Cake gebruikers. Doordat we geanonimiseerd patronen berekenen van alle transactiedata van alle Cake gebruikers samen, voegen we een belangrijke extra dimensie toe. En ook dat draagt weer bij aan die financiële geletterdheid van de consument. Als ik wekelijks €200 uitgeef aan supermarkten is dat dan veel of weinig? Als ik weet dat het gemiddelde bedrag dat mensen in mijn gezinssituatie en met een vergelijkbaar beschikbaar inkomen wekelijks €150 uitgeven aan supermarkten dan weet ik dat dat misschien een kostenpost is waarop ik mogelijk kan besparen als ik dat zou willen. Deze context is ontzettend belangrijk.

Hoe hebben jullie de Cake app zelf ontwikkeld?

Peter: Ons voordeel was dat we met een blanco blad konden beginnen. Als Head of Product moet ik toegeven dat dat een droom is die in vervulling gaat. Dit liet ons immers toe om een aantal basisprincipes vast te leggen, nog voordat er iets op papier stond. Die hebben we op een bijna dwangmatige manier geïmplementeerd. In tegenstelling tot een bank, die voornamelijk producten probeert te verkopen, hebben wij de luxe dat we tijdens het ontwikkelen van de Cake app steeds de gebruiker centraal kunnen zetten.

Een concreet voorbeeld is de interne regel in het productteam dat je als gebruiker niet meer dan 3 seconden mag nodig hebben om een grafiek of overzicht te begrijpen. Voldoet een inzicht dat wij bouwen niet aan die 3 seconden regel dan vliegt die er onverbiddelijk uit.

Wanneer zal de app volledig klaar zijn?

Peter: Er zal nog minstens een jaar overgaan vooraleer alle huidige geplande functionaliteiten beschikbaar zullen zijn in de app. En tegen dan hebben we op basis van de feedback van onze gebruikers zeker weer een hele hoop nieuwe uitgevonden die we willen ontwikkelen (lacht).

Davy: We hebben trouwens recent onze roadmap publiek inzichtelijk gemaakt. Zo kunnen al onze gebruikers en toekomstige gebruikers maar ook commerciële partners en investeerders mee kijken wat de plannen zijn. Iedereen kan op die manier meedenken, feedback geven of zelf nieuwe ideeën voorstellen die dan overwogen worden door ons team.

Peter: De chronologie van onze roadmap is opgebouwd volgens onze overtuiging: mensen vooreerst inzicht geven, zodat ze een betere controle krijgen om tenslotte hun financiële leven te verbeteren. En dat is ons einddoel.

👉 Download de app in de App Store of via Google Play  en laat ons weten wat je ervan vindt via de feedbackfunctie in de app!