Welke banken kunnen aan Cake gekoppeld worden?

Door Pieter Schelfhout

Cake brengt al je rekeningen en transacties van meerdere banken samen in één onafhankelijke banking app. Dit is het overzicht van de banken die kunnen gekoppeld worden aan Cake.

Cake brengt al je rekeningen en transacties van meerdere banken samen in één onafhankelijke banking app. Dat wist je waarschijnlijk al. ✅

Dat alles wordt mogelijk gemaakt door de Europese PSD2 regelgeving. Deze regelgeving bepaalt dat jij, en niet je bank, eigenaar bent van je bankgegevens. Sinds september kan je, dankzij PSD2, als Europese consument aan je bank vragen om je gegevens te delen met andere (hiervoor vergunde) dienstverleners zoals Cake. Het zijn immers jouw gegevens en jij bent degene die daarover kan en mag beslissen.👍

Op termijn zal je eender welke Europese bankrekening kunnen koppelen aan Cake. Daar werken we volop aan, te beginnen met België.

Welke banken kan je aan Cake koppelen?

Na het downloaden van Cake kan je één of meerdere zichtrekeningen koppelen aan onze app. Zelfs van verschillende banken. Dit kunnen zowel privé als zakelijke rekeningen zijn. 

Om je bankrekening aan Cake te kunnen koppelen, moet elke bank een zogenaamde API ter beschikking stellen. Dit is een beveiligde verbinding waarmee onze app kan ‘praten’ met jouw bankrekening en informatie kan uitwisselen. 

Op 14 september ging de nieuwe PSD2 regelgeving officieel van start en moesten alle banken hun API beschikbaar stellen aan hiervoor vergunde betalingsinstellingen, zoals Cake.

De beschikbaarheid van de banken in de Cake app hangt vooral af van de kwaliteit van de verbindingen (API’s) die de banken ons aanbieden. Hoewel de banken wettelijk verplicht zijn om die verbinding klaar te hebben, is de kwaliteit van sommige van de API’s voor ons nog steeds een probleem.

Het goede nieuws is wel dat ondertussen de rekeningen van zo goed als elke Belgische en Nederlandse bank gekoppeld kunnen worden, net als die van de belangrijkste neobanken. Hier kan je de meest recente update raadplegen. In de nabije toekomst zullen we nog meer Europese banken aan de lijst toevoegen.

Sommige verbindingen bevinden zich echter nog steeds in een “experimentele fase”, wat betekent dat de door de bank geleverde API nog niet stabiel is. Hier vragen we je dus om nog wat geduld te hebben terwijl we blijven werken om die verbindingen te verbeteren.

Spaarrekeningen

In België en Nederland vallen spaarrekeningen niet onder PSD2. En bijgevolg worden ze ook niet meegenomen in de API’s van de banken. In sommige andere Europese landen zijn spaarrekeningen dan weer wel opgenomen in de API’s.

Maar, als je dat wil, kunnen we je spaargeld wel opvolgen in Cake. Als je het rekeningnummer van je spaarrekening opgeeft, kunnen we overschrijvingen van en naar die rekening opvolgen 📈. Zo simpel is het! Hoe je je spaardashboard activeert in de app, lees je in deze blogpost

Helaas kunnen we het saldo op je spaarrekening niet tonen in de app. Maar het belangrijkste voor ons is dat we je kunnen motiveren om te sparen en je een duidelijk inzicht kunnen geven in je spaargedrag.💡

Effectenrekeningen

Effectenrekeningen zijn uitgesloten van PSD2 en kunnen daarom niet worden gekoppeld aan Cake.

Kredietkaarten

Volgens de laatste richtlijnen van de European Banking Authority is de koppeling van kredietkaartinformatie gepland voor 2021.

Bankrekeningen laten opbrengen

Bij Cake geloven we dat we het financiële welzijn van mensen kunnen verbeteren door hen een bankonafhankelijke tool te geven die hun dagelijks bankieren makkelijker maakt. We willen hen de kans geven om hun bankrekening weer te laten opbrengen. Dit gebeurt via de Cake Rewards. Helaas zijn zakelijke rekeningen om juridische redenen uitgesloten van het Rewards-programma.

De gemiddelde Cake gebruiker verdient ongeveer €3 per maand met Cake. Wij delen onze inkomsten elke maand met onze gebruikers omdat wij vinden dat zij recht hebben op een deel van de taart. 🍰

Week na week voegen we aan de app nieuwe functionaliteiten toe die je een nog beter overzicht geven van je inkomsten, uitgaven en spaargeld.

Download Cake in de Appstore of op Google Play, koppel je bankrekening en laat ze weer opbrengen! 🍰

🚀Wist je dat Cake de Award heeft gewonnen van Belgian Startup company of the Year? 🥳

Lees er alles over in dit artikel.